1 — Grup de Recerca en Anàlisi Estadística de la Supervivència. GRASS — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
1 Back to site