Skip to content

You are here: Home / People / Anna Espinal Berenguer

Anna Espinal Berenguer

Assessora Estadística
Servei d'Estadística


Research Areas
Anàlisi de la Supervivència
Assessorament en estudis veterinaris

Assessorament en el càlcul de la grandària mostral
 
 
 
 
 
  
  
  Education:

Doctora en Ciències Econòmiques, Universitat Pompeu Fabra, Febrer 2002
Màster en Teoria Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona, Juny 1991
Llicenciada en Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Juny 1989

Current Projects:

  • Proyecto de Investigación: MTM2005-08886 Finançat per: Dirección General de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. Període: Octubre 2005 a octubre 2008 Investigadora Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis Equip Investigador: M.L.Calle, A.Espinal, G.Gómez, J.A.Huertas, O.Julià, K.Langohr, R.Oller, N.Pérez, C.Serrat Quantitat otorgada: 35200 euros
  • MCYT SEC 2003/04476 Ministerio de Ciencia y Tecnología, desembre 2003 a desembre 2006. Investigador Principal: Dra. Albert Satorra Brucart
  • CICYT Ministerio de Ciencia y Tecnología, desembre 2002 a desembre 2005 Investigador Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis
  • Proyecto de Investigacion de la DGESIC: PB98-0919 Finançat pel Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento de la DGESIC Ministerio de Educación y Cultura. Periode: Desembre 1999 a desembre 2002. Investigadora Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis Equip investigador: M. L. Calle, P. Delicado, G. Gómez, K. Langohr, R. Oller, R. Presas, C. Serrat Quantitat atorgada: 4.000.000 ptas
  • DGES PB96-0300 Ministerio de Educación y Cultura. DGESYC, de desembre 1996 a desembre 1999 Investigador Principal: Dra. Albert Satorra Brucart


Selection of Publications:

  • Prieto, J., Atala, J., Blanch, J., Carreras E., Rovira, M., Cirera, E., Espinal, A., Gasto, C. (2005). Role of Depression as a Predictor of Mortality Among Cancer Patients After Stem-Cell Transplantation. Journal of Clinical Oncology 25, 6063-6071.
  • Gómez, G., Calle, M.L., Serrat, C., Espinal, A. (2004). Review of multivariate survival data. Document de Recerca, DR: 2004/15, Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Gómez, G., Espinal, A., Lagakos, S. (2003). Inference for a linear regression model with an interval-censored covariate. Statistics in Medicine 22 (19), 409-425.Research Areas:

Anàlisi de la Supervivència
Mètodes estadístics per al tractament de dades de supervivència.
Metodologia per als models de regressió per a dades censurades.
Anàlisi de dades amb errors de mesura en models amb respostes censurades.
Aplicacions per a dades de mercat de treball

Assessorament en estudis veterinaris

Disseny i anàlisi d'estudis longitudinals
Anàlisis de mortalitat
Estudi de tipologies d'animals segons la seva conducta

Assessorament en el càlcul de la grandària mostral
Disseny dels protocols de les grandàries mostrals per a estudis amb dades d'enquesta
Càlcul de la grandària mostral per a l'estimació de paràmetresContact:


Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici D, campus Bellaterra
08193 Cerdanyola del Vallès
SPAIN
Phone:+34 93.581.13.47
Fax:+34 93.581.20.94
Email:anna.espinal@uab.es