Skip to content

You are here: Home / People / Carles Serrat Piè

Carles Serrat Piè

Departament de Matemàtica Aplicada I

Research Areas:

Anàlisi de la Supervivència
Durabilitat en EdificacióEducation:

Doctor en Matemàtiques (amb menció Europea), Universitat Politècnica de Catalunya, Maig 2001.
Llicenciat amb grau en Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, Octubre 1983.
Llicenciat en Ciències (secció Matemàtiques), Universitat Autònoma de Barcelona, Juny 1982


Current Projects:

 • Proyecto de Investigación: MTM2005-08886 Finançat per: Dirección General de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. Període: Octubre 2005 a octubre 2008 Investigadora Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis Equip Investigador: M.L.Calle, A.Espinal, G.Gómez, J.A.Huertas, O.Julià, K.Langohr, R.Oller, N.Pérez, C.Serrat Quantitat otorgada: 35200 euros
 • INSTITUT D'ESTADÍSTICA I MATEMÀTICA APLICADA de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya, maig 2004 en endavant. Investigador Principal: Carles Serrat Piè
 • CICYT Ministerio de Ciencia y Tecnología, desembre 2002 a desembre 2005 Investigador Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis
 • GRUP CONSOLIDAT SGR 00067 Generalitat de Catalunya, desembre 2001 a desembre 2005 Investigador Principal: Dr. Carles Cuadras
 • CYTED XI.16 Finançat per la Cooperación Iberoamericana. Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo. Periode: Novembre 2000 a novembre 2003 Investigador Principal: Dr.Guillermo Hough
 • Proyecto de Investigacion de la DGESIC: PB98-0919 Finançat pel Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento de la DGESIC Ministerio de Educación y Cultura. Periode: Desembre 1999 a desembre 2002. Investigadora Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis Equip investigador: M. L. Calle, P. Delicado, G. Gómez, K. Langohr, R. Oller, R. Presas, C. Serrat Quantitat atorgada: 4.000.000 ptas
 • Proyecto de Investigación de la DGICYT: BP95-0776 Finançat pel Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento de la DGICYT Ministerio de Educación y Ciencia. DGICYT Periode: Octubre 1996 a octubre 1999 Investigadora Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis Equip investigador: M.L.Calle, J. Ginebra, G.Gómez, C.Serrat Quantitat atorgada: 1.500.000 ptas
Selection of Publications:

 • Hough, G., Calle, M.L., Serrat, C., Curia, A. (2007). Number of consumers necessary for shelf life estimations based on survival analysis statistics. Food Quality and Preference 18 (5), 771–775.
 • Serrat, C., Gómez, G. (2007). Nonparametric bivariate estimation for successive survival times. SORT 31 (1), 75-96.
 • Gómez, G., Serrat, C., Ruiz, L. (2006). Weighted conditional survival estimator for ordered failure times subject to a common censoring process. Submitted for publication.
 • Garitta, L., Serrat, C., Hough, G., Curia, A. (2006). Determination of Optimum Concentrations of a Food Ingredient Using Survival Analysis Statistics. Journal of Food Science 71 (7), 526-532.
 • Gómez, G., Calle, M.L., Serrat, C., Espinal, A. (2004). Review of multivariate survival data. Document de Recerca, DR: 2004/15, Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Gómez, G., Serrat, C., Langohr, K. (2003). S-PLUS en los estudios de supervivencia. Fórum Tecnológico 4, 20.
 • Serrat, C., Gómez, G. (2001). Estimating the stratified survival with missing covariates: II A simulation Study. DR 2001/13. Departament d'Estadística i Investigació Operativa. UPC (2001).
 • Serrat, C., Gómez, G. (2001). Estimating the stratified survival with missing covariates: I A semiparametric approach. DR 2001/12. Departament d'Estadística i Investigació Operativa. UPC (2001).
 • Gómez, G., Serrat, C. (1999). Estudios de Supervivencia con Datos No Observados. Dificultades Inherentes al Enfoque Paramétrico. Qüestió 23 (2), 365-392.
 • Serrat, C., Gómez, G., García de Olalla, P., Caylà, J. (1998). CD4+ Lymphocites and Tuberculin Skin Test as Survival Predictors in Pulmonary Tuberculosis HIV-infected Patients. International Journal of Epidemology 27, 703-712.
 • Ferrer, A., Mitjana, M., Rodríguez, J., Serrat, C., Torrent, J.A. (1995) Fonaments d'Estadística Aplicada Romagraf,SA (1995)
 • Ferrer, A., Serrat, C. (1995) Propuesta de Aprendizaje Dinámico via Calculadores Simbólicos Proceedings de Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad. Universitat Politécnica de Catalunya (1995)


Research Areas:

Anàlisi de la Supervivència
Mètodes estadístics per al tractament de dades de supervivència.
Metodologia per al tractament de dades no observades.
Anàlisi de sensibilitat en models de supervivència amb dades no observades i patró de no resposta no ignorable.
Models condicionals amb censura dependent i esdeveniments consecutius.
Estudi conjunt de dades longitudinals i de supervivència.

Durabilitat en Edificació
Aplicació de tècniques d'anàlisi de supervivència en edificació existent.Estudi del temps fins a la lesió i disseny i anàlisi d'inspeccions en façana.


Contact: 
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Avda. Dr. Marañón, 44-50
08028 Barcelona
Spain
Phone:+34 93 405 44 86
Fax:+34 93 401 63 06
Email:carles.serrat@upc.edu