Skip to content

You are here: Home / People / Olga Julià de Ferran

Olga Julià de Ferran

Professora Titular
Departament de Probabilitat Lògica i Estadística


Research Areas:

Anàlisi de la Supervivència
Tractament de dades de Microbiologia


Education:

Doctora en Matemàtiques, Universitat de Barcelona, maig 1985
Llicenciada amb Grau modalitat tesina, març 1980
Llicenciada en Matemàtiques, Universitat de Barcelona, juny 1979


Current Projects:

 • Proyecto de Investigación: MTM2005-08886 Finançat per: Dirección General de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. Període: Octubre 2005 a octubre 2008 Investigadora Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis Equip Investigador: M.L.Calle, A.Espinal, G.Gómez, J.A.Huertas, O.Julià, K.Langohr, R.Oller, N.Pérez, C.Serrat Quantitat otorgada: 35200 euros
 • CICYT Ministerio de Ciencia y Tecnología; 2000-2003. Investigadora Principal: Jacinto Nadal Puigdefabregas
 • CICYT Ministerio de Ciencia y Tecnología, 1994-1997. Investigador Principal: Dr. David Nualart Rodón
 • CICYT Ministerio de Ciencia y Tecnología 1992-1994 Investigador Principal: Josep Vives Rego
 • CICYT Ministerio de Ciencia y Tecnología, 1990-1992. Investigador Principal: Dr. David Nualart Rodón
 • CICTY Ministerio de Ciencia y Tecnología, 1987-1989

 


Selection of Publications:

 • Julià, O., Vives-Rego, J. (2005). Skew-Laplace distribution in Gram-negative bacterial axenic cultures: new insights into intrinsic cellular heterogeneity. Microbiology 151, 749-755.
 • Julià, O., Márquez, D., Rovira, C., Sarrà M. (2005). Probabilitats: Problemes i més problemes. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
 • Vives-Rego, J., Resina, O., Comas, J., Loren, G., Julià, O. (2003). Statistical analysis and biological interpretation of the flow cytometric heterogeneity observed in bacterial axenic cultures. Journal of Microbiological Methods 53, 43-50.
 • Julià, O., Comas, J., Vives-Rego, J. (2000). Second-order functions are the simplest correlations between flow cytometric light scatter and bacterial diameter. Journal of Microbiological Methods 40, 57-61.
 • Utzet, F., Vilamú, M., Julià, O., López-Amorós, R., Vives-Rego, J. (1995). Statistical analysis indicates a fresh approach to the survival of Escherichia coli in artificial urine. Biomedical Letters 51, 187-195.
 • Julià, O., Vives-Rego, J., Vilamú, M., López-Amorós, R., Utzet, F. (1995) Assessment of survival during starvation of Escherichia coli and Klebsiella neumoniae in artificial urine: analysis of the kinetics of colony formation. Antonie van Leeuwenhoek 67, 371-375.
 • Gómez, G., Julià, O., Utzet, F. (1994). Asymptotic Properties of the Left Kaplan-Meier Estimator. Communications in Statistics: Theory and Methods 23 (1); 123-135.
 • Gómez, G. Julià, O. Utzet, F. (1992). Survival Analysis for Left Censored Data Survival Analysis: State of Art. In: J.P. Klein & P.K. Goel ed. Kluwer, Dordrecht, 269-298.
 • Gómez, G., Julià, O. (1990). Estimation and Asymptotic Properties of the Distribution of Time-to-Tumor in Carcinogenesis Experiments. IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology 7, 109-123.
 • Julià, O., Nualart, D. (1988). The distribution of a double stochastic integral with respect to two independent brownian sheets. Stochastics 25, 171-182.

 

Research Areas:

Anàlisi de la Supervivència
Mètodes estadístics per al tractament de dades de supervivència.
Processos comptadors.
Metodologia per al tractament de dades censurades per la dreta i per l'esquerra

Tractament de dades de Microbiologia

Mètodes estadístics per l'estudi de les poblacions bacterianes.
Estudi de les distribucions derivades de les mesures obtingudes amb el Citòmetre de flux i amb el Multisizer.

  

Contact:Universitat de Barcelona
Gran Via, 585
08007 Barcelona
Espanya
Phone: +34 93.402.16.53
Fax: +34 93.402.16.01
Email: olgajulia@ub.edu