Skip to content

You are here: Home / People / Ramon Oller Piqué

Ramon Oller Piqué

Professor Agregat
Departament d'Economia, Matemàtica i Informàtica

Research Areas:

Anàlisi de la Supervivència
Tractament de dades genètiquesEducation:

Doctor en Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya, Juny 2006
Llicenciat en Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Juny 1994

Current Projects:

  • GRUP DE RECERCA EMERGENT Finançat per: Generalitat de Catalunya. Periode: Novembre 2005 a novembre 2009 Investigadora Principal: Dra. M.Luz Calle Rosingana
  • Proyecto de Investigación: MTM2005-08886 Finançat per: Dirección General de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. Període: Octubre 2005 a octubre 2008 Investigadora Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis Equip Investigador: M.L.Calle, A.Espinal, G.Gómez, J.A.Huertas, O.Julià, K.Langohr, R.Oller, N.Pérez, C.Serrat Quantitat otorgada: 35200 euros
  • CICYT Ministerio de Ciencia y Tecnología, desembre 2002 a desembre 2005 Investigador Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis
  • Proyecto de Investigacion de la DGESIC: PB98-0919 Finançat pel Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento de la DGESIC Ministerio de Educación y Cultura. Periode: Desembre 1999 a desembre 2002. Investigadora Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis Equip investigador: M. L. Calle, P. Delicado, G. Gómez, K. Langohr, R. Oller, R. Presas, C. Serrat Quantitat atorgada: 4.000.000 ptasSelection of Publications:

  • Gómez, G., Oller, R. (2008). A New Class of Rank Tests for Interval-censored Data. Harvard University Biostatistics Working Paper Series. Working Paper 93.
  • Oller, R., Gómez, G., Calle, M.L. (2007). Interval censoring: identifiability and the constant-sum property. Biometrika 94 (1), 61-70.
  • Gómez, G., Calle, M.L., Oller, R. (2004). Frequentist and Bayesian approaches for interval-censored data. Statistical Papers 45 (2), 139-173.
  • Oller, R., Gómez, G., Calle, M.L. (2004) Interval censoring: model characterizations for the validity of the simplified likelihood. The Canadian Journal of Statistics 32, 315-325.


Research Areas:

Anàlisi de la Supervivència
Mètodes estadístics per al tractament de dades de supervivència.
Metodologia per al tractament de dades censurades en un interval.
Estudi conjunt de dades longitudinals i de supervivència.

Tractament de dades genètiques
Mètodes estadístics per l'estudi de la informació genètica en els assaigs clínics i estudis epidemiològics.
Tractament de microarrays d'ADN.
Tractament d'Snp's i haplotips en epidemiologia genètica.

Tractament de dades de distribució espacial de la població, l'activitat i la renda.
Aplicació de tècniques de l'anàlisi de la supervivència a l'estudi del mercat laboral.
Mètodes estadístics espacials.
Estudi de models economètrics.Contact:Universitat de Vic
Sagrada Familia, 7
08500 Vic
SPAIN
Phone: +34 93.886.12.22 ext. 334
Fax: +34 93.889.10.63
Email: ramon.oller@uvic.cat