Skip to content

Anàlisi Estadística Multivariant i Computacional.

GRUP CONSOLIDAT SGR 00067.
Generalitat de Catalunya, desembre 2001 a desembre 2005
Investigador Principal: Dr. Carles Cuadras