Skip to content

You are here: Home / Projects / GRASS Projects / INSTITUT D'ESTADÍSTICA I MATEMÀTICA APLICADA de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona.

INSTITUT D'ESTADÍSTICA I MATEMÀTICA APLICADA de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona.

Universitat Politècnica de Catalunya, maig 2004 en endavant.
Investigador Principal: Carles Serrat Piè