Skip to content

Projecte Precompetitiu de la UPC:PR9120. Modelos de supervivencia. Aplicación a la Supervivencia en el cáncer. El problema de la demora diagnóstica.

You are here: Home / Projects / GRASS Projects / Projecte Precompetitiu de la UPC:PR9120. Modelos de supervivencia. Aplicación a la Supervivencia en el cáncer. El problema de la demora diagnóstica.

Projecte Precompetitiu de la UPC:PR9120. Modelos de supervivencia. Aplicación a la Supervivencia en el cáncer. El problema de la demora diagnóstica.

Universitat Politècnica de Catalunya,
Periode: Març 1992 a febrer de 1994
Investigadora Principal: Dra. Guadalupe Gómez Melis.
Equip investigador: M.L.Calle, G.Gómez, E.Griful, N.Malats, M.Porta
Filed under: ,